Wprowadzamy transakcje oparte na spreadzie kontraktów terminowych

Saxo Bank powiększa swój portfel produktów o nowy, sensacyjny dodatek: transakcje oparte na spreadach kontraktów terminowych. Od dnia 18 lutego 2014 r. na wszystkich naszych platformach – w tym na mobilnych aplikacjach SaxoTrader na smartfony i tablety – będzie można dokonywać transakcji opartych na spreadach kontraktów terminowych na różne aktywa.

Dzięki tym transakcjom, na jednej fiszce transakcji będzie można z łatwością przedłużyć pozycje na kontraktach terminowych do kolejnej daty zapadalności przed ich wygaśnięciem, bez żadnego ryzyka opóźnień czy ryzyka spreadu.

 

Dzięki Saxo Bank możesz dokonywać transakcji opartych na spreadach kontraktów terminowych w ramach jednego rynku. Dotyczy to szeregu kluczowych kontraktów, w tym złota, ropy i innych surowców, walut, stóp procentowych, obligacji i najważniejszych indeksów giełdowych - a wszystko to ze znaczną korzyścią pod względem depozytu zabezpieczającego.*

​Grupy produktów ​Najważniejsze kontrakty
​Rolnictwo ​Kakao, kawa, kukurydza, soja, pszenica, cukier, bydło, świnie,...
​Energia ​Ropa naftowa, gaz ziemny, gaz opałowy, benzyna...
​Indeksy giełdowe ​S&P 500, NASDAQ-100, Dow Jones, …
​Rynek walutowy ​EUR/USD, GBP/USD,…
​Stopy procentowe ​Kontrakty STIR (EuroDollar, … )
Amerykańskie papiery skarbowe, ...
​Metale  ​Złoto, srebro, miedź, ...


Dlaczego warto inwestować w oparciu o spready na kontraktach terminowych w Saxo Bank:

  • Bardzo łatwe przedłużenie kontraktu na kolejny bieżący miesiąc.
  • Możliwość realizacji strategii z wykorzystaniem spreadów w kontraktach terminowych na produkty rolne, ropę i surowce energetyczne, metale szlachetne i nieszlachetne, obligacje, waluty, krótkoterminowe stopy procentowe, zwierzęta gospodarskie, inne produkty rolne i indeksy giełdowe - a wszystko to z jednej platformy transakcyjnej i z korzyściami w zakresie depozytu zabezpieczającego.*
  • Bezpłatny dostęp do danych rynkowych dostarczanych przez Globex w czasie rzeczywistym.
  • Dostęp do Hightower Report, kompleksowej codziennej analizy rynków surowcowych, dostępnej nieodpłatnie poprzez platformę Saxo Bank.
  • Możliwość wykorzystania akcji i obligacji do finansowania rachunku oraz jako zabezpieczenie transakcji.
  • Możliwość stworzenia zdywersyfikowanego portfela inwestycji online z jednego rachunku – wybór z szerokiego wachlarza oferowanych przez Saxo Bank kontraktów terminowych, CFD, akcji i opcji oraz instrumentów rynku walutowego.

*Jeśli przysługuje obliczanie depozytu metodą SPAN