Wzrost opłat za dane

Globex-CME (Globex) wprowadzi nową opłatę dla profesjonalnych i prywatnych użytkowników danych dostarczanych w czasie rzeczywistym, którzy dokonają subskrypcji po 28 lutego 2014 r.

Użytkownicy dokonujący subskrypcji po 28 lutego 2014 r. poniosą opłaty przedstawione poniżej. Proszę zauważyć, że w 2014 r. CME uchyli opłaty dla użytkowników posiadających aktywną subskrypcję przed dniem 1 marca 2014 r.

Dla osób posiadających subskrypcję przed dniem 1 marca 2014 r., nowa opłata będzie widoczna w dziale Zarządzanie subskrypcjami, jednak rachunek nie zostanie nią obciążony.

​​Globex ​Użytkownicy profesjonalni Użytkownicy prywatni​
​Poziom 1 ​340 USD / miesiąc
(dotychczas opłata była uchylona)
​3 USD (dotychczas opłata była uchylona)
​Poziom 2 ​340 USD / miesiąc
(dotychczas opłata była uchylona)
​15 USD (dotychczas opłata była uchylona)

CBOE podniesie opłaty dla użytkowników profesjonalnych i prywatnych od 1 marca 2014 r.

Proszę zwrócić uwagę, że CBOE podniesie opłaty subskrypcyjne dla profesjonalnych i prywatnych użytkowników danych dostarczanych w czasie rzeczywistym na poziomie 1 w sposób przedstawiony poniżej. Proszę zwrócić uwagę, że subskrypcja będzie obejmować dane z giełdy Toronto Venture na poziomie 1.

​CBOE ​Użytkownicy profesjonalni ​Użytkownicy prywatni
​Poziom 1 ​2,00 USD/miesiąc
(dotychczas 1,75 USD/miesiąc )
​2,00 USD/miesiąc
(dotychczas 1,75 USD/miesiąc )

CBOE od 1 marca 2014 r. wprowadzi opłaty za dane przekazywane z opóźnieniem dla użytkowników profesjonalnych i prywatnych.

Proszę zwrócić uwagę, że CBOE wprowadzi opłaty subskrypcyjne dla profesjonalnych i prywatnych użytkowników danych dostarczanych z opóźnieniem, w sposób przedstawiony poniżej. Proszę zwrócić uwagę, że dostarczanie danych opóźnionych zostanie wstrzymane, a w celu dalszego ich otrzymywania konieczne będzie wykupienie subskrypcji.

​CBOE ​Użytkownicy profesjonalni ​Użytkownicy prywatni
​Dane dostarczane z opóźnieniem ​0,20 USD /miesiąc ​0,20 USD /miesiąc

New York Stock Exchange (NYSE) od 1 marca 2014 r. podniesie opłaty dla profesjonalnych użytkowników danych na poziomie 1 dostarczanych w czasie rzeczywistym

Proszę zwrócić uwagę, że NYSE zmieni opłaty subskrypcyjne dla profesjonalnych użytkowników danych dostarczanych w czasie rzeczywistym na poziomie 1 w sposób przedstawiony poniżej.

​New York Stock Exchange (NYSE) ​ ​Użytkownicy profesjonalni
​Poziom 1​ ​ ​50,00 USD /miesiąc (dotychczas 30,00 USD / miesiąc) dla 1-2 użytkowników
30,00 USD /miesiąc (dotychczas 30,00 USD / miesiąc) dla 3-999 użytkowników

New York Stock Exchange (NYSE Arca) od 1 marca 2014 r. podniesie opłaty dla profesjonalnych użytkowników danych na poziomie 1 dostarczanych w czasie rzeczywistym

Proszę zwrócić uwagę, że NYSE Arca zmieni opłaty subskrypcyjne dla profesjonalnych użytkowników danych dostarczanych w czasie rzeczywistym na poziomie 1 w sposób przedstawiony poniżej. 

​NYSE Arca ​Użytkownicy profesjonalni
​Poziom 1 ​30,00 USD/miesiąc 

Euronext Stock exchange (NYSE Euronext) od 1 marca 2014 r. podniesie opłaty dla profesjonalnych użytkowników danych na poziomie 1 i 2 dostarczanych w czasie rzeczywistym

Proszę zwrócić uwagę, że NYSE Euronext Stock Exchange zmieni opłaty subskrypcyjne dla profesjonalnych użytkowników danych dostarczanych w czasie rzeczywistym na poziomie 2 w sposób przedstawiony poniżej. 

​NYSE Euronext ​Stock Exchange ​Użytkownicy profesjonalni
​Poziom 1 ​ ​61,00 EUR /miesiąc (dotychczas 59,00 EUR / miesiąc)
​Poziom 2 ​ ​86,00 EUR /miesiąc (dotychczas 84,00 EUR / miesiąc)

Johannesburg Stock Exchange (JSE) od 1 marca 2014 r. podniesie opłaty dla profesjonalnych i prywatnych użytkowników danych dostarczanych w czasie rzeczywistym

Proszę zwrócić uwagę, że JSE zmieni opłaty subskrypcyjne dla profesjonalnych i prywatnych użytkowników danych dostarczanych w czasie rzeczywistym w sposób przedstawiony poniżej.

​JSE ​Użytkownicy profesjonalni ​Użytkownicy prywatni
​Poziom 1 ​28,40 USD
(dotychczas 27,20 USD/miesiąc)
​7,70 USD
(dotychczas 7,40 USD/miesiąc)
​Poziom 2​ ​40,50 USD/miesiąc
(dotychczas 30,00 USD/miesiąc)
​10,90 USD /miesiąc
(dotychczas 9,00 USD / miesiąc)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (WSE) od 1 marca 2014 r. podniesie opłaty dla profesjonalnych i prywatnych użytkowników danych dostarczanych w czasie rzeczywistym.

Proszę zwrócić uwagę, że WSE zmieni opłaty subskrypcyjne dla profesjonalnych i prywatnych użytkowników danych dostarczanych w czasie rzeczywistym w sposób przedstawiony poniżej.

​WSE ​Użytkownicy profesjonalni
​Poziom 1 ​158,25 PLN /miesiąc (dotychczas 136,75 PLN / miesiąc)​
​Poziom 2 ​158,25 PLN /miesiąc (dotychczas 136,75 PLN / miesiąc)

TDN News podniesie opłaty dla użytkowników profesjonalnych i prywatnych od 1 lutego 2014 r.

Proszę zwrócić uwagę, że TDN News podniesie opłaty subskrypcyjne dla profesjonalnych i prywatnych użytkowników danych dostarczanych w czasie rzeczywistym na poziomie 1 w sposób przedstawiony poniżej.

​TDN News ​Użytkownicy profesjonalni ​Użytkownicy prywatni
​Dane w czasie rzeczywistym ​832 NOK /miesiąc
(dotychczas 800 NOK / miesiąc)
​832 NOK /miesiąc
(dotychczas 800 NOK / miesiąc)​