Zmiany dotyczące danych rynkowych

Połączenie danych przekazywanych w czasie rzeczywistym z New York Stock Exchange ARCA oraz MKT (AMEX) w jedną subskrypcję

Od 1 listopada przekazywane w czasie rzeczywistym dane z ‘New York Stock Exchange’ (AMEX) i ‘New York Stock Exchange (ARCA)’ zostaną połączone w jedną subskrypcję ‘New York Stock Exchange AMEX and ARCA’, z niższymi opłatami.
NYSE AMEX i ARCA
Użytkownicy prywatni
Użytkownicy profesjonalni
Poziom 1
1,00 USD / miesiąc
24,00 USD / miesiąc
 
Jeśli w chwili obecnej posiadają Państwo subskrypcję dla którejś z powyższych giełd, zostaną Państwo automatycznie przeniesieni do nowej subskrypcji.

Brak dostępu do danych rynkowych z giełd amerykańskich dla użytkowników w krajach obłożonych sankcjami

Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu zarządza sankcjami gospodarczymi i handlowymi oraz egzekwuje je w odniesieniu do obłożonych nimi krajów i reżimów, w oparciu o amerykańską politykę zagraniczną i cele bezpieczeństwa narodowego.
Saxo Bank stosuje się do rozporządzeń Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych, skierowanych przeciwko państwom obłożonym sankcjami. Z tego względu użytkownicy z następujących krajów: Iran, Kuba, Syria, Korea Północna, Sudan, nie mają dostępu do jakichkolwiek danych z amerykańskich giełd: giełdy z NYSE Group, ICE, Globex, CBOE, Nasdaq oraz OPRA.

Opcje na indeks zmienności VIX zostaną przeniesione do OPRA (Options Price Reporting Authority)

Z dniem 1 listopada przekazywane w czasie rzeczywistym dane rynkowe dla opcji na indeks zmienności (VIX:xcbf) zostaną przeniesione do subskrypcji ‘OPRA Options’.
OPRA
Użytkownicy prywatni
Użytkownicy profesjonalni
Poziom 1
1,25 USD / miesiąc
27,00 USD / miesiąc
 
Aby otrzymywać ceny w czasie rzeczywistym dla indeksów gotówkowych VIX (VIX Cash Indices) należy wykupić subskrypcję na "Indeksy CBOE”.
Indeksy CBOE
Użytkownicy prywatni
Użytkownicy profesjonalni
Poziom 1
2,00 USD / miesiąc
2,00 USD / miesiąc
 

Przypomnienie - podwyżka opłat dla użytkowników danych przekazywanych w czasie rzeczywistym z hiszpańskiej giełdy SIBE-BME Spanish Stock Exchange

Przypominamy, że z dniem 1 października BME Spanish Stock Exchange podniesie opłaty subskrypcyjne dla przekazywanych w czasie rzeczywistym danych z poziomu 1 i 2, zgodnie z poniższą tabelą:
BME Spanish Exchange
Użytkownicy prywatni
Użytkownicy profesjonalni
Poziom 1
4,50 EUR / mies. (dotychczas 4,25 EUR)
23,00 EUR / mies. (dotychczas 18,00 EUR)
Poziom 2
14,50 EUR / mies. (dotychczas 12,50 EUR)
47,00 EUR / mies. (dotychczas 42,00 EUR)
 

Dla indeksów IBEX z hiszpańskiej giełdy SIBE konieczna jest subskrypcja

Z dniem 1 listopada Spanish Stock Exchange (SIBE-BME) wprowadzi następujące opłaty subskrypcyjne dla indeksu IBEX35:
Indeksy IBEX
Użytkownicy prywatni
Użytkownicy profesjonalni
Dane przekazywane w czasie rzeczywistym
4,50 EUR/mies.
4,50 EUR/mies.
 
Aby otrzymywać przekazywane w czasie rzeczywistym dane dla indeksu IBEX35 należy wykupić subskrypcję „Indeksy IBEX”; dane przekazywane z opóźnieniem nadal będą dostępne nieodpłatnie.