Zmiany w Danych Rynkowych

Zmiany dla danych w czasie rzeczywistym GLOBEX od 1-go stycznia 2015

Zmiany dla danych w czasie rzeczywistym zostaną wprowadzone od 1-go stycznia 2014.
GLOBEX
Prywatni użytkownicy
Profesjonalni użytkownicy
Poziom 1
3 USD/Miesiąc
340 USD/Miesiąc
Poziom 2
15 USD/Miesiąc
340 USD/Miesiąc
 
Ważne! Istniejące subskrypcje wygasają z dniem 31 grudnia 2014
Jeśli już subskrybujesz dane w czasie rzeczywistym od GLOBEX, twoja subskrypcja wygaśnie 31 grudnia 2014, a jeśli rozszerzysz swoją subskrypcję, co miesiąc zostaniesz obciążony opłatą subskrypcyjną.
Aby rozszerzyć swoją subsktypcję poza 2014 musisz na platformie SaxoTrader lub SaxoWebTrader:
 1. Otworzyć Zarządzanie Subskrypcjami w zakładce Rachunek > Zarządzanie Subskrypcjami > Giełdy Kontraktów Futures
 2. Kliknij przycisk ‘Przedłuż’ na istniejącej subskrypcji.
 

ICE Futures Europe zmieni nazwę i zwiększy opłaty za dane w czasie rzeczywistym od 1-go stycznia 2015

ICE Futures Europe zmieni nazwę na ‘ICE Futures Europe – Commodities’ 1-go stycznia 2015, a opłaty za dane w czasie rzeczywistym wzrosną następująco:
ICE Futures Europe – Commodities
(poprzednio ICE Futures Europe)
Prywatni użytkownicy
Profesjonalni użytkownicy
Poziom 1
95 USD/Miesiąc
(poprzednio 85 USD)
95 USD/Mesiąc
(poprzednio 85 USD)
Poziom 2
95 USD/Miesiąc
(poprzednio 85 USD)
95 USD/Miesiąc
(poprzednio 85 USD)
 
ICE Futures Europe - Commodities będzie zawierał nastepujące kontrakty terminowe:
 • Brent
 • Gaz Ropa
 • Gaz Ropa LS
 • EUA
 • CER
 • Węgiel Richards Bay
 • Węgiel Rotterdam
 • Kakao (poprzednio w LIFFE)
 • Kawa (poprzednio w LIFFE)
 • Pszenica Paszowa (poprzednio w LIFFE)
 • Biały Cukier (poprzednio w LIFFE)
 
 

ICE Life zmieni nazwę i zwiększy opłaty za dane w czasie rzeczywistym od 1-go stycznia 2015

 
Subskrypcja danych w czasie rzeczywistym ICE LIFFE zostanie przemianowana 1-go stycznia na ‘ICE Futures Europe – Financials’, a opłaty za dane w czasie rzeczywistym wzrosną następująco:
 
ICE Futures Europe – Financials
(poprzednio ICE LIFFE)
Prywatni użytkownicy
Profesjonalni użytkownicy
Poziom 1
95 USD/Miesiąc
(poprzednio 85 USD)
95 USD/Miesiąc
(poprzednio 85 USD)
Poziom 2
95 USD/Miesiąc
(poprzednio 85 USD)
95 USD/Miesiąc
(poprzednio 85 USD)
 
ICE Futures Europe - Financials będzie zawierać następujące kontrakty terminowe:
 • FTSE 100
 • Opcje Giełdy Londyńskiej
 • Instrumenty Pochodne Obligacji
 • Euribor
 • Short Sterling
 • Euroswiss
 • Euroyen
 • Short Gilt
 • Long Gilt
 • Medium Gilt
 
 
Dane w czasie rzeczywistym na następujące towary bedzie dostępne jedynie jako część subskrypcji ICE Futures Europe - Commodities od 1-go stycznia 2015.
 
 • Kakao (poprzednio w LIFFE)
 • Kawa (poprzednio w LIFFE)
 • Pszenica Paszowa (poprzednio w LIFFE)
 • Biały Cukier (poprzednio w LIFFE)
 

Opcje Giełdy Kong Kongu będą częścią subskrypcji Giełdy Kontraktów Terminowych Hong Kongu

Dane w czasie rzeczywistym dla Opcji Kontraktowych i Akcyjnych na Giełdzie w Hong Kongu będą częścią subskrypcji Giełdy Kontraktów Terminowych Hong Kongu od 1-go stycznia 2015.
 

Opłaty za dane w czasie rzeczywistym Giełdy Papierów Wartościowych w Istanbule (Borsta Istanbul) wzrosną 1-go stycznia 2015.

Giełda Papierów Wartościowych w Istanbule zwiększa 1go stycznia opłaty subskrypcyjne za dane w czasie rzeczywistym następująco:
Giełda Papierów Wartościowych w Istanbule
Prywatni użytkownicy
Profesjonalni użytkownicy
Poziom 1
25 TRY/Miesiąc
(poprzednio 16.51 TRY)
25 TRY/Miesiąc
(poprzednio 16.51 TRY)
 

Opłaty za dane w czasie rzeczywistym Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych (NYSE) obniżone dla profesjonalnych użytkowników od 1-go stycznia 2015

Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych obniży 1-go stycznia opłaty subskrypcyjne za dane w czasie rzeczywistym dla użytkowników profesjonalnych następująco:
Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych
Profesjonalni użytkownicy
Poziom 1 (1-2 urządzenia)
45 USD/urządzenie/miesiąc
(poprzednio 50 USD)
Poziom 1 (3 – 999 urządzeń)
27 USD/urządzenie/miesiąc
(poprzednio30 USD)
 
Cena za NYSE różni się od subskrybowanej liczby urządzeń/użytkowników. Dla przykładu, klient profesjonalny z pojedynczym użytkownikiem musi akutlanie zapłacić 50 USD/miesiąc, a klient profesjonalny z 3 użytkownikami musi zapłacić 3 x 30 USD/miesiąc.

 

Opłaty za dane w czasie rzeczywistym Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych (NYSE) AMEX i ARCA obniżone dla profesjonalnych użytkowników  od 1-go stycznia 2015

Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (NYSE) AMEX i ARCA obniży 1-go stycznia opłaty subskrypcyjne za dane w czasie rzeczywistym dla użytkowników profesjonalnych następująco:
Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych AMEX i ARCA
Profesjonalni użytkownicy
Poziom 1 (1-2 urządzeń)
23 USD/miesiąc
(poprzednio 24 USD)
 

Opłaty za newsy TDN Finans Norwegian zwiększą się od 10go stycznia 2015

TDN Finans Norwegian zwiększy 1-go stycznia opłaty za subskrypcyjne za newsy w czasie rzeczywistym następująco:
TDN Finans
Prywatni użytkownicy
Profesjonalni użytkownicy
Czas rzeczywisty
830 NOK/Miesiąc
(poprzednio 800 NOK)
830 NOK/Miesiąc
(poprzednio 800 NOK)`