Zmiany w wykresach i analizach

Dodajemy wykładniczą średnią kroczącą do envelope study

Od dnia 4 lutego możliwe będzie również wybranie wykładniczej średniej kroczącej (ang. Exponential Moving Average, EMA) jako metody obliczeń przy envelope study. Zmiana ta nastąpi zarówno na platformie WebTrader, jak i Saxo Trader.


Ukrycie Paska narzędzi


Od dnia 18 lutego użytkownik będzie mógł ukryć Pasek narzędzi na wykresach. Wystarczy otworzyć rozwijane menu po prawej stronie i wyłączyć przycisk "Pokaż pasek narzędzi". Wówczas Pasek narzędzi zostanie schowany. Zmiana ta nastąpi zarówno na platformie WebTrader, jak i Saxo Trader.


Aby znów widzieć Pasek narzędzi, wystarczy kliknąć prawym klawiszem w dowolnym miejscu na wykresie, wybrać menu "Opcje" i nacisnąć przycisk "Pokaż pasek narzędzi".

Precyzyjne linie poziome

Teraz możliwe jest już bardzo dokładne umieszczanie linii poziomych - należy kliknąć dwukrotnie w ramkę wartości na osi Y i wpisać odpowiedni poziom.  Zmiana ta dotyczy tylko platformy SaxoTrader.


Udoskonalenie analizy Ichimoku

W odpowiednich regionach nazwy komponentów chmury Ichimoku zostaną zastąpione wersją angielską.

Analiza chmury Ichimoku została udoskonalona: wartość dla linii Chikou/Lagging Span (domyślna linia zielona) w ramce informacyjnej będzie opóźniona o wybrany okres offsetowy. Na pierwszej ilustracji widać, że dla linii Chikou/Lagging Span nie wyświetla się żadna wartość, gdy kursor jest umieszczony na ostatniej świecy. 

Zmiana ta dotyczy zarówno platformy WebTrader, jak i SaxoTrader.


Na przykładzie poniżej widać, że po zmianie wyświetla się wartość dla ostatniej zarejestrowanej wartości na linii Chikou/Lagging Span (która przypadała na 11 grudnia 2013 r. – przy opóźnieniu o 26 okresów). Zatem ramka informacyjna dla linii Chikou/Lagging Span zawsze będzie pokazywać wartość z uwzględnieniem opóźnienia.