Zmiany w wykresach na platformach SaxoTrader i SaxoWebTrader

Opisane poniżej zmiany do modułu "Nowy Wykres" zostaną wkrótce wprowadzone w SaxoTraderze. Zostały one już wprowadzone w SaxoWebTraderze.

Wycofanie modułu "Wykres"

Dzięki poniższym zmianom moduł "Nowy wykres" będzie dużo bardziej zaawansowany niż moduł "Wykres" ("stary" wykres), który zostanie usunięty z SaxoTradera 1-go października. Istniejące instancje "starego" modułu Wykresu w obszarach roboczych użytkowników zostaną zastąpione przez moduł "Nowy Wykres".

Pełny wybór stref czasowych

Kliknij na klucz w pasku zadań aby otworzyć okno Konfiguracji Wykresu:

Użytkownicy mogą stosować różne strefy czasowe na różnych wykresach, a funkcja strefa czasowa oferuje te same opcje, które są dostępne w starym module "Wykres":

Rolling Z-Score

Analiza Rolling Z-Score będzie dostępna w module "Nowy Wykres" w Analizach Porównawczych. Z-Score będzie dodany w panelu:

Z-Score jest zaprojektowany by uchwycić wielkość oscylacji między dwoma powiązanymi instrumentami. Trader wybiera okno widoku wstecz, zalecany jest względnie krótki okres zawierający mniej niż 30 sesji uwzględniających ceny dzienne, a wynik Z-score jest ustalany na podstawie stosunku między cenami dwóch instrumentów. Instrument dodany jako pierwszy zostanie licznikiem, a drugi instrument zostanie mianownikiem tego stosunku. Jako wynik, wysoki dodatni Z-score powyżej dwóch wskazuje, że pierwszy dodany instrument jest wyprzedany względem drugiego instrumentu. Wykonanie sygnału polega na sprzedaniu pierwszego instrumentu i kupieniu drugiego instrumentu. Odwrócone wykonanie następuje, gdy wynik Z-score jest poniżej minus dwa. Jednakże reakcja na Z-score jest zależna od nastawienia tradera na ryzyko i aktualnej sytuacji rynkowej.

Heikin-Ashi

Heikin-Ashi, które oznacza po japońsku średnie świece , jest typem wykresu wykorzystywanegp dla handlu zgodnego z trendem. W normalnym wykresie Świecowym ceny Otwarcia, Zwyżki, Zniżki i Zamknięcia są używane do zilustrowania ruchów rynkowych. Heikin0Ashi używa innego wzoru do wyrysowania świec

  • HA Open = [HA Open(poprzednia świeca) + HA Close(poprzednia świeca)]/2
  • HA High = Max(High(aktualna świeca), HA Open(aktualna świeca) or HA Close(aktualna świeca))
  • HA Low = Min(Low(aktualna świeca), HA Open(aktualna świeca), HA Close(aktualna świeca))
  • HA Close = (Open(aktualna świeca)+High(aktualna świeca)+Low(aktualna świeca)+Close(aktualna świeca))/4

Tak jak normalny wykres Świecowy wykresy Heikin-Ashi mogą być używane dla wszystkich interwałów czasowych. Zauważanie trendów na wykresach Heikin-Ashi jest łatwiejsze, jako że trendy nie zostaną zakłócone przez fałszywe sygnały, jak ma to miejsce w przypadku normalnych wykresów Świecowych. Poniżej są dwa wykresy dzienne Apple dla tego samego okresu, gdzie można zauważyć różnicę. W oknie informacyjnym poziomy: Otwarcie, Wysoki, Niski i Zamknięcie będą miały dodane z przodu HA (za Heikin-Ashi).

Maksymalna ilość Adnotacji

Maksymalna ilość adnotacji jaką użytkownik mógł dodać do wykresu wynosiła 50. W module "Nowy Wykres" na SaxoTraderze zwiększamy ten limit do 100. Jednakże użytkownicy powinni być świadomi faktu, że im więcej adnotacji zostaje dodanych do wykresu, tym mniej płynny może się on stać pod względem przesuwania, zbliżania i ładowania. Zależy to również od konfiguracji komputera użytkownika.

Konfirguracja koloru kursora

Użytkownicy wykresów mogą zmieniać kolor kursora w trybie Krzyża lub Manipulatora. Wejdź do konfiguracji wykresu , wybierz "Linie i Kolory" i przejdź do Kursora na górze okna dialogowego: